Företaget

Stockholm Lighting vill vara med och utveckla marknaden för belysning och skapa nya uttryck och upplevelser. Vi vill använda ny teknik för att med mindre miljöpåverkan skapa ljusare, vackrare och säkrare omgivningar. Vi tror att dina idéer och visioner tillsammans med vår erfarenhet och kunskap kan skapa lösningar och upplevelser som sticker ut och förändrar.

Vi erbjuder stöd från de första idéerna till en slutförd installation. Viktiga ledord för oss i alla projekt är design, kvalitet och miljöhänsyn. Vi har därför valt att fokusera på LED-teknik och att arbeta med ett fåtal utvalda leverantörer. När du jobbar med oss ska du inte bli förvånad över en del galna infall och förslag. Vi har lärt oss att ta ut svängarna, testa nya lösningar och tänka utan skyddsnät för att skapa de bästa och mest minnesvärda ljusupplevelserna

Lokalen

Vi finns sedan januari 2021 på Norr Mälarstrand 78 - en fantastisk lokal med fina vyer över Västerbron. Vårt kontor har ett integrerat showroom där vi inte bara visar belysningslösningar utan dagligen använder dem själva. Vi stormtrivs i våra nya lokaler och tar gärna emot dig på en kopp kaffe.

Hållbarhet och cirkularitet

Framtiden handlar om resurshantering. För oss som arbetar med belysning innebär det att skapa bra ljusmiljöer med produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och som förbrukar minsta möjliga mängd energi.

Vi på Stockholm Lighting har arbetat med LED-teknik sedan 1998 och har skaffat oss både kunskap och erfarenheter under dessa år. Idag är LED belysning det självklara valet för nya byggnader och vid renovering men fortfarande är en stor andel av den belysning vi dagligen använder i samhället av äldre energikrävande typ. Här finns mycket att göra för att minska både energiförbrukning och avfall i forma av ljuskällor.

Att bara använda LED är dock inte hela lösningen. För att minska miljöbelastningen krävs armaturer av hållbara material , med lång livslängd och med utbytbara komponenter. Vi arbetar med etablerade leverantörer som har stor kunskap om belysning och som arbetar med design i enlighet med ekodesigndirektivet. Det betyder att ljuskällor och drivdon går att byta ut för att förlänga livslängden på armaturen.

Vi är även medlemmar i Elkretsen för professionell elektronik som är det system vi har tillsammans i Sverige för att samla in och återvinna elmaterial. Elkretsen bygger det producentansvar som regleras i EU:s förordning om Elutrustning (2014:1075) Som producent och importör av elmaterial betalar vi en avgift för allt material vi sätter på marknaden som sedan går till investeringar i gemensamma återvinningssystem. Då livscykeln för belysning är lång och många olika typer och fabrikat används i samma byggnad är ett gemensamt ansvarstagande idag det bästa sättet att se till att armaturer, drivdon och ljuskällor återvinns på ett effektivt sätt.

En annan viktig komponent för att spara energi och öka livslängden på systemen är att använda styrsystem för belysning. Smarta styrsystem gör att vi endast använder ljuskällor när vi behöver dem och även reglerar dem så att vi använder rätt mängd ljus vid varje tillfälle. Stockholm Lighting har lång erfarenhet av belyningsstyrning både inom underhållning och konstvärlden och på arbetsplatser, kommersiella platser och i hem.

Läs mer i vår Hållbarhetspolicy