Kunskap » Well – ett certifieringssystem som fokuserar på vårt välbefinnande

 

Well – ett certifieringssystem som fokuserar på vårt välbefinnande

Det finns många olika system för certifiering av byggnader som bidragit till minskad energiförbrukning, bättre luft och bättre byggmaterial. Inget system har dock hittills fokuserat på människan som vistas i byggnaden och hur hen mår.

Wells certifiering tar sin utgångspunkt i just detta och fokuserar på ett antal kriterier som vi genom forskning visat bidrar till ett bättre välbefinnande och därmed bättre prestationer.

Moderna människor tillbringar i genomsnitt mer än 90% av vår tid inomhus. Det gör att inomhusmiljöns påverkan på vårt välbefinnande, både i hemmet och på arbetsplatsen har stor påverkan på hur vi mår. Well har tagit fram 7 faktorer i vår miljö som bidrar positivt eller negativt till hur människor mår i en byggnad. Faktorerna är ljus, luft, ljud, näring/mat, motion, komfort och lugn I certifieringsprocessen poängssätts byggnaden efter hur bra bygganden uppfyller kraven för de olika faktorerna och får sedan ett totalvärde som ger byggnadens nivå i Well – systemet. Ljus har en stor påverkan på resultatet vilket ger bra förutsättningar för att investera i välplanerad belysning av god kvalitet i byggnader som Well-certifieras.

 

IALD har tillsammans med LIRC och WELL tagit fram konkreta riktlinjer för vad som krävs för att nå de olika nivåerna i WELL certifieringen. De områden som regleras är ljusnivåer, dagsljusstyrning, färgåtergivning och bländning.

Dessa regler är en bra utgångspunkt för belysning i alla byggnader, oavsett om de skall certifieras i WELL eller inte. Läs mer här! 

 

 
 
 
Taggar
Fakta och inspiration Framtid
 
 
Dela