Kunskap » Lumentalk

Lumentalk

Lumentalk ™ är en banbrytande teknik som förvandlar befintliga elledningar till en stabil, brusfri höghastighetskommunikationslänk för data för LED-armaturer för att på ett tillförlitligt sätt styras utan ytterligare kabeldragning.

Med Lumentalk kan LED-armaturer dimras och styras över befintliga elledningar. Det fungerar med valfritt styrsystem (Triac, ELV, 0-10V eller DMX), växelspänning (100VAC - 277VAC), och är verksamt inom godkända frekvensband (FCC, CENELEC, ARIB).

Lumentalk möjliggör att traditionella belysningssystem uppgraderas till LED utan kostnad och störning för att öppna upp väggar och tak för nya ledningar för data - vilket resulterar i besparingar på upp till 30% av den totala installationskostnaden.

Dela